El repte del plàstic

Cada any 10 milions de tones de plàstic acaben als oceans. Si no modifiquem el nostre comportament, podríem acabar tenint més plàstic que peixos al mar.

Per intentar canviar aquesta situació, The Animation Workshop ha produït el fantàstic vídeo que us mostrem avui!
El que volen és que veiem l’home com a símbol representatiu dels consumidors, així com de la indústria i els polítics.

Més informació a Plastic Change www.plasticchange.org