El repte del plàstic

·

Cada any 10 milions de tones de plàstic acaben als oceans. Si no modifiquem el nostre comportament, podríem acabar tenint més plàstic que peixos al mar. Per intentar canviar aquesta situació, The Animation Workshop ha produït el fantàstic vídeo que