Carlota i Pol

·

La Carlota i el Pol ens reciten un poema al Festival de la Infància de Barcelona.

Jan i Carlota

·

La Carlota i el Jan ens reciten un poema de nadal al Festival de la Infància de Barcelona.